חישוב תשואה על ההון

Danel FC Digital

חישוב תשואה על ההון

מהי תשואה על ההון? וכיצד ניתן לבצע חישוב תשואה על ההון במערכת דנאל FC?

תשואה על ההון  (Return on Equity – ROE)

היחס בין התשואה של עסק ובין ההון העצמי שלו. תשואה על ההון נחשבת לאחד מהיחסים הפיננסיים החשובים ביותר.

ה-ROE מודד את יעילות החברה ביצירת רווחים מהנכסים נטו וממחיש עד כמה יעילה החברה בניצול השקעות נוספות ליצירת גידול בהכנסותיה.

חישוב תשואה על ההון במערכת דנאל FC

חלק ממשתמשי דנאל ביחידות נוסטרו , חברות פמילי אופיס (עבור לקוחותיהן) , לקוחות בנקאות פרטית וכד' , מבצעים עסקאות  על ההון העצמי. לצורך ביצוע העסקה נלקחת הלוואה / מימון למינוף העסקה.

הלקוחות הללו מעוניינים לראות את התשואות על העסקה וכן מהי התשואה על ההון העצמי, שהיא התשואה על הנכס שנקנה בניכוי עלות המימון של ההלוואה. בדנאל ניתן לחשב ולהציג את התשואה על ההון העצמי.

לדוגמה: גופים שמבצעים רכישות נדל"ן מניב , אג"ח וכו'. לצורך העסקה נלקח מימון הלוואה מהבנק בשיעור של 60-70 אחוזים מערך הנכס (בדומה לקניית בית עם משכנתא).

הנכס מניב את התשואה משכר הדירה , מנגד קיימת הלוואה עם ריבית במינוס. 

דוגמה מספרית

בתחילת 2015 נרכשה אגרת חוב בסכום של מיליון שקל , התשואה על האג"ח 5% בשנה , מנגד נלקחה הלוואה בסכום של 600,000 שקל בריבית של 2% המשולמת בסוף השנה.

להלן המימוש בדנאל:

  • הזנת פעולת קנייה בני"ע בשם "הלוואה" בתאריך  01.01.2015 בסכום 600,000- שקל.
  • הזנת פעולת קנייה בני"ע "0817 ממשלתי" בתאריך  01.01.2015 בסכום 1,000,000 שקל.
  • הזנת פעולת תקבול ריבית שלילי בני"ע "0817 ממשלתי" בתאריך  31.12.2015 בסכום 12,000- שקל (2% מההלוואה).

התשואה על ההון העצמי , מחושבת בדוח תשואה לנייר של מערכת Dan-El FC. להלן הסבר קצר על חישוב התשואה בדנאל:

צילום מסך – פלט דוח תשואה לנייר

 

ההון העצמי מוצג בסיכום העמודה שווי בתחילת התקופה:  שווי האג"ח 1,000,000, בניכוי ההלוואה 600,000 , סה"כ הון עצמי = 400,000 שקל (מוקף בעיגול אדום).

התשואה השקלית על ההון מוצגת בסיכום העמודה תשואה נומינלית בשקלים: תשואת הנכס (האג"ח הממשלתי) 50,000 בניכוי ריבית ההלוואה 12,000- (מוקף בעיגול ירוק). סה"כ רווח נטו  38,000 שקל (מוקף בעיגול צהוב).

התשואה באחוזים על ההון העצמי מוצגת בסיכום העמודה תשואה נומינלית משוקללת: סה"כ רווח נטו  חלקי סה"כ הון עצמי = 38,000 /400,000 = 9.5%    (מוקף בעיגול שחור).

לסיכום: ניתן לראות שתשואת הנכס (האג"ח) היא 5% , לעומת זאת התשואה על ההון העצמי היא 9.5% , הגידול בתשואה הושג באמצעות המנוף הפיננסי של ההלוואה.

רוצה לדעת עוד ?

ניתן ליצור עימנו קשר ונשמח לפרט ולהרחיב על יכולות המוצרים והשירותים שלנו.