ניהול ובקרת אשראי

Danel FC Digital

ניהול ובקרת אשראי

רקע

תחום מתן האשראי לגופים עסקיים ומוסדיים הולך וגדל ומקבל נפח גדול משווי תיק ההשקעות. השקעות אלה מאפשרות קבלת תשואה יפה אולם גם סיכון שמצריך ניהול ובקרה שוטפת.

 

הצורך/הבעיה

 1. כלים לתיעוד וניהול כל תהליך מתן האשראי (לפני ואחרי)
 2. תיוק כל המסמכים הרלוונטים הסכמים, שמאות לצורך בקרה ושליפה מהירה.
 3. ניהול פרטי הלווה וההלוואה כולל ההתניות הפיננסית.
 4. ניהול הבטוחות להלוואה כולל סכומים ותזכורות לחידושים.
 5. מתן התראות על חריגה מהבטוחות וההתניות הפיננסית לכל משך ההלוואה.

 

הפתרון בדנאל FC באמצעות מודול ניהול ובקרת אשראי

 1. מערכת CRM/BPM – לתיעוד וניהול כל התהליך טרום ההלוואה ובהמשך כולל SLA.
 2. הקמת ההלוואה בדנאל כולל לוחות סילוקין מגוונים.
 3. הפקת דוחות תזרים לכל תקופה עתידי.
 4. בדיקת התקבולים מההלוואה אל מול החישוב בדנאל (עפ"י לוח הסילוקין).
 5. ניהול כל הבטוחות שניתנו להלוואה כולל תאריכי תזכורת לחידוש שיערוך הבטוחות.
 6. ניהול היסטורי של ההתניות הפיננסית כולל קליטה ממוכנת מספקי מידע ואקסל.
 7. שדות לביצוע חישובים על ההתניות הפיננסיות.
 8. תהליך אוטומטי ומתוזמן לבקרת אשראי – שמתריעה על חריגה מההתניות הפיננסיית, חריגה מהבטוחות והתרעה על אי עדכון שערוך של הבטוחות כולל שינוי מגמות.
 9. שליחה אוטומטית במייל לבעלי תפקידים בארגון על חריגות אלה ופתיחת אירוע אוטומטי במערכת ה- CRM/BPM להמשך טיפול.
 10. מערכת דנאל BI לקבלת תמונה של תיק האשראי כולל נתונים כספיים, שערוכים, חשיפות ללווה, תשואה, התפלגויות, מצב הבטוחות, ההתניות הפיננסיות כולל השוואה לנתוני עבר.
 11. בדיקה אוטומטית של קבלת המסמכים מהלווה כגון: דיווחים תקופתיים, הערכות שמאי ומתן התרעה במייל על אי קבלה.
 12. שילוב שדות ועדת חודק בפתרון הנ"ל.

רוצה לדעת עוד ?

ניתן ליצור עימנו קשר ונשמח לפרט ולהרחיב על יכולות המוצרים והשירותים שלנו.