ניהול קריאות שירות

דנאל - מרכז קריאות שירות

ברוכים הבאים למרכז קריאות השרות החדש של חברת דנאל פתרונות פיננסיים.

להלן הסבר לאפשרויות השונות במערכת:

פתיחת קריאת שירות

מסך זה מאפשר לפתוח קריאות שירות חדשות. קריאות שירות חדשות מגיעות למחלקת השירות בדנ-אל ומטופלות בתוך זמן קצר.

רשימת קריאות פתוחות

רשימה של כל הקריאות הפתוחות הנמצאות בטיפול בחברת דנ-אל לאותו לקוח. לא ניתן לעדכן קריאות שירות מתוך רשימה זו, מטרת הרשימה להציג תמונה כללית על כל הקריאות הפתוחות במערכת ללקוח.

רשימת קריאות

רשימת הקריאות מציגה על פי בחירת תקופה את כל הקריאות אשר נפתחו בחברה ללקוח. קריאות אשר טרם נסגרו ניתן לעדכן על ידי לחיצה על לינק העדכון בתוך קריאת השירות.

רשימת קריאות סגורות

רשימה של כל הקריאות הסגורות הנמצאות בטיפול בחברת דנ-אל לאותו לקוח. מטרת הרשימה להציג תמונה כללית על כל הקריאות הסגורות במערכת ללקוח.

כניסה למערכת דורשת זיהוי (דוא"ל של המשתמש וסיסמה).

לקבלת פרטי זיהוי לכניסה למערכת יש לפנות לחברת דנאל בטלפון 09-9544015