Danel FC Digital

מוצר הדגל של דנאל מהווה פתרון אינטגרטיבי וגנרי המוביל מסוגו לניהול פורטפוליו של נכסים

דנאל FC הינה מערכת מקיפה וכוללת לבתי השקעות וגופים מוסדיים לניהול כל מחזור ההשקעות בפלטפורמה אחת All in ONE.

המערכת הינה מודולרית ומאפשרת לתת מענה לכל סוג והיקף הנכסים של הלקוח כך שניתן בכל עת להרחיב את הפעילות ללא החלפת המערכת.

המערכת מיועדת לגופים שמנהלים היקפים גדולים של נכסים פיננסים, ניירות ערך, נגזרים, נכסי נדלן, התחייבות ועוד.

בדנאל FC קיימים מנועים שמאפשרים לנתח ולבצע אנליזה של כלל ה- DATA הפיננסי הרב בנקאי ולבצע את המטלות וההתאמה לתהליכים הפנימיים של הארגון.

דנאל מותקנת בבתי השקעות, חברות ביטוח גמל ופנסיה, קרנות נאמנות ותעודות סל, קרנות גידור, בנקאות פרטית וייעוץ, תיקי נוסטרו ופמילי אופיס.

דנאל מאפשרת לתכנן את שולחן העבודה ולעצב את חווית הלקוח בשלל ערוצים ובפלטפורמות דיגיטליות.

המערכת נותנת פתרון מלא בפלטפורמה אחת לכל היבטי ניהול הנכסים וההתחייבויות, במסחר, בהקצאות, ברישום, בקרות, ברגולציה ובדיווח.

שימוש בטכנולוגיות הדיגיטליות של דנאל FC מאפשרות לארגון להתייעל תפעולית, להגביר את נאמנות הלקוחות ולהגיע לקהלי יעד בדרך מהירה ופשוטה.

דנאל FC  הינה מערכת רב מטבעית, רב לשונית ורב בנקאית.

מומחי דנאל מתעדכנים באופן שוטף ומתמיד בחדשנות הטכנולוגית ובדרישות הרגולציה ומאפשרות ללקוחותינו לעמוד בדרישות החוק.

דנאל FC מתממשקת למאות בנקים, ברוקרים וספקי מידע בישראל ובעולם ומבצעת קליטה והמרה של המידע לשפה אחת אינטגרטיבית.

יישום והטמעת מערכת דנאל FC עורכת ימים עד שבועות וב- ROI קצר.